Naujos galimybės

Naujos galimybės

UAB „Panevėžio Aurida“ 2013 m. gruodžio 4 d. pasirašė finansavimo sutartį su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo VP2-2.1-ŪM-04-K priemonę „Naujos galimybės“ vykdomam projektui „UAB „Panevėžio Aurida“ eksporto apimčių didinimas aktyviai dalyvaujant užsienio parodose“, finansavimui.
Vykdant projektą numatoma dalyvauti 4 užsienio parodose.

Projekto vertė – 142322,00 Lt.
Projekto vykdytojo dalis – 56929,00 Lt.
Projekto vykdymo laikotarpis 2013-10-25 / 2015-08-31

2013 12 4

Inočekiai LT

Inočekiai LT

UAB „Panevėžio Aurida“, pagal 2007-2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programos 1-ą prioritetą „ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“, vykdo projektą „Serijinės gamybos vieno cilindro kompresoriaus dinaminių, vibracinių ir akustinių charakteristikų pagaminimo galimybių studija“ (Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-01-181). Projektas vykdomas bendradarbiaujant su Vilniaus Gedimino Technikos Universitetu.

2013 09 10

Auridai įteiktas aukso medalis už naują šių metų gaminį — automobilinį kompresorių.

Auridai įteiktas aukso medalis už naują šių metų gaminį — automobilinį kompresorių.

2012 m. gruodžio 21 d. 10 val. prasidėjusio konkurso „Lietuvos metų gaminys” apdovanojimų metu Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmuose Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidento Roberto Dargio buvo pasveikintas UAB „Panevėžio Auridos“ įmonės vadovas Redas Klupšas ir įteiktas aukso medalis už naują šių metų gaminį automobilinį kompresorių.

2012 12 21