MIMS Аutomechanika 2014

MIMS Аutomechanika 2014

Vykdant ES finansuojamą projektą „UAB „Panevėžio Aurida“ eksporto apimčių didinimas aktyviai dalyvaujant užsienio parodose“ (VP2-2.1-ŪM-04-K-04-171) pagal priemonę „Naujos galimybės“ dalyvauta tarptautinėje parodoje „MIMS Automechanika 2014“ (Maskva, Rusija).

logo_ERPF_CMYK_small

2014 10 12

Sėkmingai dirbanti įmonė – 2013

Sėkmingai dirbanti įmonė – 2013

UAB „Panevėžio Aurida“ įteiktas LPK apdovanojimas – „Sėkmingai dirbanti įmonė – 2013“. Apdovanojimą priėmė UAB „Panevėžio Aurida“ pagrindinis akcininkas, PN UAB „Aurida Baltic Company“ direktorius Mantas Klupšas. Apdovanojimą įteikė Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis ir Lietuvos ūkio ministras Evaldas Gustas.

2013 12 20

Lietuvos metų gaminys – 2013

Lietuvos metų gaminys – 2013

UAB „Panevėžio Aurida“ – LPK konkurso „Lietuvos metų gaminys – 2013“ aukso medalio kategorijos laureatė. Apdovanojimą už automobilinį kompresorių 3112 generaliniam direktoriui Redui Klupšui įteikė Lietuvos Respublikos Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis.

2013 12 20

Intelektas LT+

Intelektas LT+

UAB „Panevėžio Aurida“ 2013 m. gruodžio 11 d. pasirašė finansavimo sutartį su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo VP2-1.3-ŪM-03-K priemonę „Intelektas LT+“ vykdomam projektui „MTTP įrangos įsigijimas UAB „Panevėžio Aurida“, siekiant sukurti naujos kartos kompresorius“, finansavimui.

Projekto vertė – 1151012,00 Lt.
Projekto vykdytojo dalis – 460405,00 Lt.
Projekto vykdymo laikotarpis – 2014-01-15/2015-01-15

2013 12 11

Naujos galimybės

Naujos galimybės

UAB „Panevėžio Aurida“ 2013 m. gruodžio 4 d. pasirašė finansavimo sutartį su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo VP2-2.1-ŪM-04-K priemonę „Naujos galimybės“ vykdomam projektui „UAB „Panevėžio Aurida“ eksporto apimčių didinimas aktyviai dalyvaujant užsienio parodose“, finansavimui.
Vykdant projektą numatoma dalyvauti 4 užsienio parodose.

Projekto vertė – 142322,00 Lt.
Projekto vykdytojo dalis – 56929,00 Lt.
Projekto vykdymo laikotarpis 2013-10-25 / 2015-08-31

2013 12 4

Inočekiai LT

Inočekiai LT

UAB „Panevėžio Aurida“, pagal 2007-2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programos 1-ą prioritetą „ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“, vykdo projektą „Serijinės gamybos vieno cilindro kompresoriaus dinaminių, vibracinių ir akustinių charakteristikų pagaminimo galimybių studija“ (Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-01-181). Projektas vykdomas bendradarbiaujant su Vilniaus Gedimino Technikos Universitetu.

2013 09 10

Auridai įteiktas aukso medalis už naują šių metų gaminį — automobilinį kompresorių.

Auridai įteiktas aukso medalis už naują šių metų gaminį — automobilinį kompresorių.

2012 m. gruodžio 21 d. 10 val. prasidėjusio konkurso „Lietuvos metų gaminys” apdovanojimų metu Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmuose Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidento Roberto Dargio buvo pasveikintas UAB „Panevėžio Auridos“ įmonės vadovas Redas Klupšas ir įteiktas aukso medalis už naują šių metų gaminį automobilinį kompresorių.

2012 12 21