Naujų produktų išbandymui, vystymui bei analizei įmonėje įkurta mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros laboratorija. Šiam projektui įgyvendinti buvo pagaminti keturi nauji kompresorių bandymo stendai, įsigyta 3D matavimo mašina bei aliuminio cheminės sudėties analizatorius. MTTP laboratorijoje atliekami bandymai, kurių metu nustatomos kompresoriaus charakteristikos: suspausto oro našumas, suvartojama galia, suspausto oro temperatūra, aušinimo efektyvumas.
UAB ,,Panevėžio Aurida’’ įmonėje išskirtinis dėmesys skiriamas produktų kokybės užtikrinimui, visų procesų efektyvumui, kokybės mokslinių tyrimų plėtrai ir diegimui.

2019 08 12